Mieli tėveliai, mokytojai, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos rėmėjai!

Prašome  paskirti iki balandžio 20  d. savo sumokėto pajamų mokesčio 2 procentus Mykolo Karkos pagrindinei mokyklai.

! ! ! Gyventojai, turintys privolę teikti pajamų mokesčio deklaraciją (forma GPM308), tai padaryti turi iki einamų metų gegužės 1 d. nepateikus laiku GPM308, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.

Patogiausia užpildyti prašymo formą FR0512 versija 02 naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema https://deklaravimas.vmi.lt. Taip pat formą galima atsispausdinti (arba gauti mokyklos raštinėje) ir išsiųsti paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. 

 

Prašymo formos FR0512 versija 02 pildymas:

Laukelis

Pildymas

Pastabos

1 laukelis

Įrašykite asmens kodą

 

2 laukelis

Įrašykite asmeninį tel. Nr.

 

3V laukelis

Įrašykite savo vardą

Didžiosiomis raidėmis

3P laukelis

Įrašykite pavardę

Didžiosiomis raidėmis

4 laukelis

Įrašykite savo adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto Nr., miesto ar vietovės pavadinimas)

Didžiosiomis raidėmis

5 laukelis

Įrašykite 2016

 

6S laukelis

Pažymėkite X

 

6A, 7S, 7A laukeliai

Nežymėkite nieko

 

8 laukelis

Jei yra pildomi papildomi lapai, nurodykite jų skaičių.

Pvz. 01, 02, ...

EILUČIŲ PILDYMAS

E1 Gavėjo tipas

Įrašykite skaičių 2

 

E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

Įrašykite 190422963

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos (įmonės) kodas

E3 Mokesčio dalies paskirtis

Nepildykite

 

E4 Mokesčio dalies dydis (proc.)

Pageidautina, kad įrašytumėte 2,00

Galimi kiti variantai: 0,5; 1,0; 1,5

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio

Įrašykite datą 2021, jei nusprendėte skirti mokyklai kasmet iki 2021 metų, Tai maksimaliai leistina data.

Jei paramą skiriate tik vienerius metus, galite E5 langelių nepildyti

Formos apačioje pasirašykiteDIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS parašykite savo visą vardą ir pavardę

 

Ačiū už Jūsų rūpestį ir paramą!

 

                                                                                                              Mokyklos administracija

© 2016. Visos teisės saugomos