Baigėsi dar vieni mokslo metai. Trumpa statistinė 2018–2019 m. m. apžvalga.

2018–2019 mokslo metus baigė 582 mokiniai. 281 pradinukas ir 301 5–9 kl. mokinys. Pirmokų baigė 57, antrokų – 57, trečiokų – 91, ketvirtokų – 76, penktokų – 55, šeštokų – 64, septintokų – 83, aštuntokų – 86, devintokų – 13. Logopedinėse klasėse: pirmokų – 23, antrokų – 17, trečiokų – 20, ketvirtokų –13, penktokų – 11, šeštokų – 11, septintokų – 7, aštuntokų – 5, devintokų – 13.

5–9 klasių mokiniai aukštesniuoju lygiu (9–10 balų) baigė 13, t. y. 4,32 % visų 5–9 kl. mokinių; pagrindiniu lygiu (6–8 balais) – 113, t. y. 37,54 %; patenkinamu lygiu (4–5 balais) – 135, t. y. 4,85 %; nepasiekė patenkinamo lygio (1–3 balais) – 40, t. y. 13,29 % . Mokymosi kokybė (6–10 balų) yra 41,86 %.

Kartoti kursą palikta 12 mokinių. Iš jų 3 kl. nebaigė 1; 5 kl. – 2; 7 kl. – 2, 8 kl. – 6; 9 kl. – 1 mokinys.

Papildomi darbai skirti 28 mokiniams. Žemiausiu vidurkiu baigė 9a kl. mokiniai – 5,86; 8a kl. – 6,5; 8b kl. – 6,67; 8c kl. – 6,77.

Be neigiamų įvertinimų baigė 5a, 6a, 7a, 7c, 8a klasių mokiniai. Aukštesniuoju lygiu baigė 5 kl. –  3; 6 kl. – 1; 7 kl. – 5; 8 kl. – 4 mokiniai. Aukščiausiu vidurkiu baigė 7c kl. mokiniai – 8,29, 7d kl. – 8,1, 8d kl. – 7,88.

5–9 kl. iš viso praleistos 26226 pamokos, iš jų dėl nepateisintos priežasties – 9683 pamokos, kas sudaro 36,91 % visų praleistų pamokų. Vienam  mokiniui tenka 32 nepateisintos praleistos pamokos.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  V. Aleliūnienė

© 2016. Visos teisės saugomos