Mokyklos tradicijos,

puoselėjančios pilietiškumą, tautiškumą, žmogiškąsias vertybes

Eil.

Nr.

Renginys

Mėnuo

Dalyviai

Atsakingas

1.

Pilietiškumo akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai

01

Mokyklos bendruomenė

M-klos dir. pavaduotojas

2.

Metų knygos rinkimai vaikų ir paauglių grupėje

01–02

1–8 klasių mokiniai

Bibliotekos vedėja, lietuvių kalbos mokytojai

3.

Nepriklausomybės paskelbimo dienos minėjimas

02

Mokyklos bendruomenė, meno kolektyvai, būrelių nariai

M-klos direktorius, meno vadovas

4.

Kaziuko mugė

03

Mokyklos bendruomenė,

svečiai liaudies menininkai,

amatininkai

M-klos dir.

pavaduotojas

5.

Dainų festivalis, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai

03

Mokyklos bendruomenė, meno kolektyvai, svečiai iš miesto ir rajono mokyklų

M-klos direktorius, meno vadovas

6.

Vaikų linijos inicijuota akcija „Savaitė BE

PATYČIŲ“

03

Mokyklos bendruomenė

M-klos dir. pavaduotojas, socialinis pedagogas, psichologas

7.

Žemės dienai skirtos parodos, akcijos, susitikimai, konkursai, sporto varžybos

03–04

Mokyklos mokytojai ir mokiniai

M-klos dir. pavaduotojas, gamtos mokslų metodinė grupė

8.

Meno šventė „Muzikos ir dailės dermė“, skirta dviem Panevėžio menininkams Mykolui Karkai ir Kaziui Naruševičiui atminti

04

Mokyklos bendruomenė, meno būrelių nariai

Meno vadovas,

neformaliojo ugdymo būrelių vadovai

9.

Šokių šventė, skirta šeimos dienai

05

Mokyklos bendruomenė, pradinių klasių mokiniai

Choreografijos mokytojas, meno vadovas

10.

4, 8, 10 kl. dailės baigiamųjų darbų pristatymas

05

4, 8, 10 klasių mokiniai, jų tėvai ir mokytojai

M-klos dir. pavaduotojas, dailės mokytojai

11.

10-tokų paskutinio skambučio šventė

05

10, 9 kl. mokiniai, jų tėvai ir draugai, meno kolektyvai

M-klos dir. pavaduotojas, meno vadovas

12.

8-tokų paskutinio skambučio šventė

06

8 kl. mokiniai, jų tėvai ir draugai, meno kolektyvai

8 kl. auklėtojai, meno vadovas

13.

Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių diena

09

Mokyklos bendruomenė

M-klos direktorius, meno vadovas

14.

Mokytojų dienos šventė

10

Mokyklos mokytojai ir mokiniai

M-klos dir. pavaduotojas, meno vadovas

15.

Mokyklos vardo dienos minėjimas

11

Mokyklos bendruomenė, svečiai iš Klaipėdos ir Kniaudiškių mikrorajonų mokyklų ir vaikų darželių

M-klos dir. pavaduotojas, meno vadovas

16.

Tolerancijos dienos paminėjimas

11

Mokyklos mokytojai ir mokiniai

M-klos dir. pavaduotojas, socialinis pedagogas

17.

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas

11

7, 8 klasių mokiniai

M-klos dir. pavaduotojas

18.

Šv. Kalėdų belaukiant – popietės,

parodos, sporto varžybos

12

Mokyklos bendruomenė

Būrelių ir klasių

vadovai, meno

vadovas

19.

Bendradarbiavimas su kaimyniniais vaikų darželiais: sporto ir meno šventės, advento popietės, teminiai susitikimai

12–02

Mokyklos bendruomenė, pradinių klasių mokiniai, svečiai iš kaimyninių vaikų darželių, būsimųjų pirmokų tėveliai

M-klos dir. pavaduotojas,

pradinių klasių mokytojai

           

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos