Dokumentai

Planai

2021 m. veiklos analizė ir 2022 m. veiklos planas

2021–2023 mokyklos strateginis planas

Mokyklos nuostatai 

 

 

Mėnesio veiklos planas (2022–2023 m. m.)

Rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio mėn. 

 

Mokyklos dokumentai 

Antrų, ketvirtų, šeštų klasių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo, darbų vertinimo, rezultatų suvedimo  ir panaudojimo tvarka.

Asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo  tvarka: įsakymastvarkos aprašasprašymas.

Asmens duomenų tvarkymas, 2021-01-26 (aprašas ir taisyklėsprašymų formos).

Bandomojo elektroninio nacionalinio 8 klasės mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo ir panaudojimo tvarka.

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms.

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas (2021-11-22 Nr. 1.1-187).

Globa tėvų prašymu.

Korupcijos prevencijos programa (2020–2022 m.).

Lankomumo tvarka 2019 m.

Microsoft Office 365 ir el. pašto naudojimas (įsakymas).

Mokinio elgesio taisyklės.

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

(priedai atsisiuntimui: 1 priedaspriedaspriedaspriedas).
 

 

Kiti dokumentai 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus informacija dėl 2022 m. Panevėžio miesto savivaldybės premijos „Metų mokytojas“.

Panevėžio miesto savivaldybės premijos „Metų mokytojas“ skyrimo nuostatai.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (LR Vyriausybė, 2020-05-20 Nr. 504) Su prašymais ir dokumentais kreiptis į mokyklos vadovą.

Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-31 įsakymas Nr. A-1243 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklose karantino paskelbimo laikotarpiu“.

Mokinių sąrašai (nebeskelbiami). 

 

Ataskaitos

 

Vadovo metinės veiklos ataskaita.

2020–2021 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

2019–2020 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

2018–2019 m. m. statistinė apžvalga (skaityti)

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos