Smagios dienos!   

  

*** *** *** 

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla laimėjo finansavimą ir nuo šių metų birželio 1 dienos iki 2023 metų lapkričio 30 dienos įgyvendina Erasmus+(Ka1) projektą „Žingsnis po žingsnio“ Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078763. Atsižvelgiant į prieš tai vykdytų Erasmus + projektų patirtį ir mokyklos veiklos strategiją, iškilo poreikis tobulinti mokytojų gebėjimą bendrauti anglų kalba. Kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvaus 12 pedagogų, kurie aktyviai dalyvavo anglų kalbos kursuose mokykloje (80 val.). Jie tobulins anglų kalbos įgūdžius Maltoje ir Airijoje. Užsienio kalbos kursai nukreipti į imlią ir produktyvią įgūdžių praktiką, akcentuojant kalbėjimo ir klausymo įgūdžių ugdymą, gebėjimą veiksmingai ir lanksčiai bendrauti užsienio kalba realiame pasaulyje. Projekto tikslai: 1. Tobulinti mokytojų komunikavimo užsienio kalba kompetencijas. 2. Išplėsti Europinio bendradarbiavimo galimybes, ieškant partnerių projektinių veiklų įgyvendinimui. Rezultatai: - Projekto dalyviai įgis reikalingų, naujų komunikavimo kompetencijų užsienio kalba, gerins skaitymo, rašymo, klausymo, kalbėjimo įgūdžius. Tobulins komandinio darbo, tarpasmeninių santykių, tarpkultūrinės įvairovės įgūdžius. - Kursų metu pagilintas užsienio kalbos vartojimas leis dalytis patirtimi su kolegomis ir mokiniais, ugdys jų atvirumą Europos kultūrų savitumui ir įvairovei, išsaugant pilietinę, tautinę savimonę. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

                                                                                                                                                                       Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Pagojienė

 LMNŠC projektas „Augu saugus ir atsakingas“

 Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto socialinis partneris – Lietuvos kelių policijos tarnyba.

Projekto tikslas – prisidėti prie saugesnės aplinkos kūrimo, ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją.

Trukmė – 2022 m. sausio–balandžio mėn.

Dalyviai – 3c klasės komanda „Saugūs eismo dalyviai“ (mokyt. Asta Purkėnaitė-Jokubauskienė).

Koordinatorė – Jolanta Matiukė

Projekto organizatoriai iki kiekvieno mėnesio 10 d. savo tinklalapyje saugaus eismo naujienų skyrelyje skelbia naują užduotį ir kviečia projekto dalyvius atlikti įvairius kūrybinius darbus.

 

Straipsnis (skaityti).

Siūlome pažiūrėti mūsų mokyklos komandos atliktas užduotis:

Sausio mėn. užduotis „Neužsisegi saugos diržo – elgiesi neatsakingai. Ar susimąstai apie galimus padarinius?“ (žiūrėti).

Vasario mėn. užduotis „Saugi elgsena traukinių eismo aplinkoje (geležinkelio stotyje, traukinyje, geležinkelio pervažoje)“ (žiūrėti). Pateko tarp geriausių respublikoje.

 

 

 

Projekto tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas.

 „Kokybės krepšelis“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001) finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

 Trukmė – 2019–2023 m. 

 NŠA informacija apie projektą (skaityti).

 

PROJEKTO DOKUMENTAI: 

Veiklos tobulinimo planas, patvirtintas 2020-10-05

Veiklos tobulinimo ataskaita už pirmuosius projekto metus, 2021-08-30

Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1., 2021-09-15

Informacija apie įvykdytas projekto veiklas (tarpinės ataskaitos: 2020-12, 2021-02, 2021-04, 2021-06, 2021-08, 2021-10, 2021-12, 2022-02, 2022-04

 

SKLAIDA:

Straipsnis „Panevėžyje vyko „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo eigos aptarimas“.

Žinutė „Netradicinė pamoka Gamtos mokslų laboratorijoje“.

Pristatymas „Įdomioji matematika ir robotika – vartai į patirtinio mokymo(si) kelią“.

Žinutė „Matematika kitaip“.

Straipsnis „Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos direktorius: mūsų siekis – fizinė ir emocinė mokinių gerovė, siekiant savo svajonės“ laikraštyje „Panevėžio kraštas“, 2021-12-08 (straipsnio maketas: 1, 2).

Nuotraukos "įdomiosios matematikos ir robotikos laboratorijoje" mokyklos FB paskyroje: 1, 2.

 

 

 

LMNŠC projektas „Sveikata visus metus 2021“

Projekto organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. 

Projekto partneris – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.

Trukmė – 2021 m. sausis–gruodis.

Dalyviai – 1b (2b) komanda „Mes sveikuolių šalyje“ (mokyt. Modestė Vaicekauskienė) ir

2c (3c) komanda „Sveikatukai“ (mokyt. Asta Purkėnaitė-Jokubauskienė).

Koordinatorė – Jolanta Matiukė.

Projekto organizatoriai kviečia leistis į sveikatos vienuolikos užduočių kelionę visus 2021-uosius metus. Kiekvieną mėnesį skelbiamas naujas iššūkis, nauja užduotis.

 

Straipsnis (skaityti).

Siūlome pažiūrėti mūsų mokyklos komandų atliktas užduotis:

Vasario mėn. iššūkis „Šiandien esu labai turtingas, nes esu sveikas“: 1b, 2c.

Kovo mėn. iššūkis „Jaunas judėsi – senas nesigailėsi“: 1b ir 2c.

Balandžio mėn. iššūkis „Juokas – vienintelis užkrečiamas dalykas, kurio nereikia bijoti ir saugotis (emocinė sveikata)“: 1b ir 2c.

Gegužės mėn. iššūkis „Jeigu kiekvienas šluotų ties savo durim, tai visa gatvė būtų švari (Aš ir aplink mane)“: 1b ir 2c.

Birželio mėn. iššūkis „Vasaros žolynai – mūsų sveikata“: 2c.

Liepos mėn. iššūkis „Kai nesveikas maistas – reikalingas ir vaistas“: 3c.

Rugpjūčio mėn. iššūkis „Oras, saulė ir vanduo – geriausi mūsų draugai, bet... (Pagalba sau ir draugui)“: 3c.

Rugsėjo mėn. iššūkis „Draugui ištiesk tik švarią ranką“: 3c.

Spalio mėn. iššūkis „Kiekviename žmoguje yra Saulė, tik leiskit jai šviesti“: 3c.

Lapkričio mėn. iššūkis „Mes esame mūsų pačių istorijos herojai“: 3c.

Gruodžio mėn. iššūkis „Nuo pažinimo – sveikatos link“: 3c.

© 2016. Visos teisės saugomos