< Spalio 8d. Panevėžio Sielovados centre vyko Panevėžio krašto kuopų, jų globėjų ir Ateitininkų federacijos atstovų susitikimas ir mokymai.

Susitikimas ir mokymai kėlė aktualius nūdienai klausimus: „Mokslo metų sezonas. Koks jis bus?", ,,Kaip prieiti prie jauno žmogaus", ,,Mūsų kuopa gali". Spalio 9d. popietę mūsų kuopa praleido šv. Petro ir Povilo parapijos namuose, kartu su kitomis Panevėžio kuopomis švęsdami A. J. Čingų kuopos dešimtąjį gimtadienį . Šventė baigėsi šv. Mišiomis už ateitininkų organizaciją. Kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos