Spalio 14-15 dienomis Lietuvoje vyko 33-oji Maisto banko akcija. Šiemet „Maisto bankui“ talkino net 332 organizacijos.

Viena jų – ateitininkų organizacija. Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno kuopai, veikiančiai mūsų mokykloje buvo skirtos šeštadienio valandos nuo 10:00 iki 13:30 parduotuvėje „Maxima Klevas”. Nors savanoriauti pasiryžusių moksleivių buvo tik keturi septintokai, jie puikiai atlaikė šį ištvermės išbandymą. Kuopos pirmininkas Arijus ir jo pavaduotoja Austėja savanoriavo visas 3,5 valandos. Tikras ir gyvas pavyzdys nebuvusiems. O kuopos naujoką Andrių po dviejų valandų pakeitė kita kuopos naujokė Gabrielė. Ir senbuviams ir naujiesiems ateitininkų kuopos nariams šioje tarnystėje teko patirti iššūkio skonį, nes reikėjo ne tik fizinės ištvermės, bet ir sumaniai suktis: mandagiai paprašyti paaukoti ,,Betliejaus“ valgyklėlei, suskaičiuoti atneštus produktus, sužymėti aukotojų skaičių, sudėlioti prekes į dėžes, mandagiai padėkoti kiekvienam aukotojui. Ateitininkai savanoriaudami atliepė dviems iš penkių ateitininkų principų - katalikiškumo bei visuomeniškumo, kurie skelbia, kad ateitininkas turi būti geras katalikas, turi stengtis gyventi taip, kaip Bažnyčia moko ir turi suprasti, kad jis yra visuomenės narys. Jis turi jausti atsakomybę už kitus, žiūrėti visų bendro gėrio, ir turi gerbti kitų teises ir laisvę. Simboliška, kad Maisto banko akcija vyko Pasaulinės maisto dienos, kuri skirta kovai su visuotiniu badu pasaulyje, taip didinant informuotumą apie problemas, susijusias su skurdu ir badu, išvakarėse. Moksleiviai, dalyvaudami šioje pilnoje atjautos ir gerumo akcijoje, įgavo socialinio bendravimo patirtį. Ši patirtinė veikla yra svarbi mokiniui, nes ugdomi ir plėtojami žmogaus emociniai, pažintiniai ir socialiniai įgūdžiai, kurie yra būtini norint susidoroti su pareigomis, būdingomis konkrečiam jo gyvenimo etapui. Mums, ateitininkams, savanorystės veikla primena kaip ateitininkų šūkį – ,,Visa atnaujinti Kristuje'' – gyvendinti praktiškai.

Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos