Paskutinį bažnytinių metų sekmadienį ženklina Kristaus Karaliaus, Visatos valdovo, šventė. Tradiciškai šios iškilmės išvakarėse Panevėžio krašto ateitininkai rengia ateitininkų Įžodžio šventę.

Lapkričio 19-osios rytą Panevėžio Krašto ateitininkai rinkosi į Panevėžio Sielovados namų erdves. Ilgai laukta iškilmė prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje šv. Mišiomis. Mūsų kuopos moksleivės Austėja Varnaitė, Akvilė Kiznytė, Evelina Zinytė ir Justina Sazanova iš jaunučių kandidačių tapo jaunutėmis ateitininkėmis. Šv. Mišių metu visos įžodininkės bučiavo savos organizacijos vėliavą, joms buvo įsegti pašventinti ateitininkų ženkliukai ir užrištos juostelės. Po šv. Mišių šventė tęsėsi Panevėžio Sielovados namų salėje, čia sveikinimo žodį tarė Panevėžio krašto ateitininkų pirmininkė Irena Bikulčienė, paskaitą apie kelią į šventumą skaitė kunigas Coduti Juan Marcos. Vyko protmūšis ir vakaronė su grupe "Kūjeliai". J. ir A. Čingų fondo apdovanojimuose buvo įvertinta visa mūsų , Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno kuopa. Renginys baigėsi jau sutemus, atsisveikinimas visada šiek tiek graudus, tačiau šventės tikslas pasiektas - troškimų, siekiamybių ,,visa atnaujinti Kristuje" sėklos pasėtos kiekvieno dalyvio širdyje. Tikiu, kad patirtos džiaugsmo akimirkos apsigyvens ne tik mūsų kuopos narių širdyse, bet ir visų dalyvavusiųjų ir tai paskatins bendrystės troškimą.

Dievo tarno kun. Alf.Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos