Gegužės 18d. mūsų mokykloje veikiančios  Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno kuopos ateitininkai Panevėžio Kraštotyros muziejuje dalyvavo edukacijoje – „Kelionė laiku“. Programoje 5,7,8 kl. moksleiviai susipažino su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Aukštaitijos  ūkininko šeimos

gyvenimo būdu: edukacijos dalyviai apsirengę tradiciniais aukštaitiškais rūbais dirbo įvairius  darbus: mergaitės  tvarkė skalbinius, ruošė šeimynai maistą, berniukai dirbo sunkesnius ūkinius darbus.Ragaudami pačių paruoštą maistą prie stalo, klausėsi linksmo  pasakojimo apie maisto produktų gamybą. Pasistiprinę aukštaitiškais patiekalais, lauke šoko ir žaidė įvairius aukštaitiškus žaidimus. Tai  paskutinis projekto „Tapti tuo, kuo esame pašaukti būti“, kurį finansavo AF, etapas. Moksleiviams buvo įdomi visa veikla: ne tik puoštis aukštaitiškais kostiumais, bet dirbti seniai užmirštus darbus, naudojantis nežinomais darbo įrankiais. Darbo eigoje edukatorė pasakojo apie  to laikotarpio šeimos santykius, kaimynų bendravimo tradicijas, įvairius papročius. Buvo daug juoko, džiaugsmo, neįprasta  buvo valgyti bulves su lupena, sumuštinius su kanapėmis, smagu buvo šokti ir žaisti. Visa ši veikla atliepia vieną iš penkių ateitininkų principų – tautiškumą. Tai svarbus principas, kuris įpareigoja kiekvieną ateitininką  būti geru lietuviu, mylėti Lietuvą, kalbėti lietuviškai, pažinti Lietuvos istoriją ir dirbti dėl Lietuvos. Tris valandos pralėkė labai greitai, moksleiviai dalindamiesi įspūdžiais sakė, kad norėtų dar kartą čia užsukti. Tikiu, kad susipažinę su protėvių  kultūra: tradicijomis, vertybėmis, elgesiu, papročiais jauni žmonės gebės tapti tautiškai susipratusiais ir pilietiškai atsakingais visuomenės nariais.

Kuopos globėja Dalia Kubilienė

© 2016. Visos teisės saugomos