Kovo 22–23 dienomis Lietuvoje vyko pavasarinė labdaros ir paramos  fondo „Lietuvos ir JAV iniciatyvos“ akcija „Maisto bankas“, kurioje dalyvauja nevyriausybinių organizacijų savanoriai. Panevėžyje kovo 22 dieną nuo 15 iki 18 val. mūsų mokyklos Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos ateitininkai savanoriavo IKI parduotuvėje, esančioje Parko gatvėje.

Atsirado gera proga vyresniesiems kuopos ateitininkams pamokyti savanorystės meno mažesniuosius, atėjusius į ateitininkų būrelį šiais mokslo metais. Džiaugiuosi, kad teoriškai žinodami penkis ateitininkų principus, du iš jų – šeimyniškumo ir visuomeniškumo principus – moksleiviai  taikė praktikoje. Kaip ir kiekvienais metais ateitininkai maistą rinko  Panevėžio labdaros valgyklai „Betliejus“. Moksleiviai ateitininkai kvietė geros valios žmones paaukoti ilgiau negendančių maisto produktų ne tik dalindami lankstinukus, bet ir žodžiu.

Ši graži savanorystės tradicija skatina ir drąsina moksleivį ne tik daryti gerus darbus, bet pažinti savo talentus, išbandyti save dirbant komandoje.

                                               Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno ateitininkų kuopos globėja D. Kubilienė

 

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos