2019 m. balandžio 28 d. – gegužės 5 d. Panevėžio Mykolo Karkos mokyklos socialinė pedagogė Sonata Mackevičienė, psichologė Kristina Tarutienė, specialioji pedagogė Aušra Šimkevičienė ir mokyklos direktorius Alfredas Paberžis dalyvavo ES remiamame „Erasmus+“ KA1 projekte „SĖKMINGAI, VEIKSMINGAI, KOKYBIŠKAI“ NR. 2018-1-LT01-KA101-046799 kvalifikacijos kėlimo kursuose „Special needs the chalenge of inclusion“ Portugalijoje (Lisabonoje).

Mokymai vyko anglų kalba. Pedagogai aplankė darželius, mokyklas, susipažino su Portugalijos švietimo sistema. Kursų dalyviai dirbo tarptautinėse grupėse su kitais projekto dalyviais iš Suomijos, Lenkijos, Ispanijos, Prancūzijos, kėlė tarpkultūrines kompetencijas, bendrakultūrinių ugdymo(si) aplinkų kūrimą, profesinio tobulėjimo, bendravimo užsienio kalba ir bendradarbiavimo kompetencijas. Gilinosi į tarptautinio švietimo turinį.

Po aktyvių kursų dalyviai turėjo progą pažinti Portugaliją, jos kultūrą, kraštovaizdį. Lankėsi Lisabonos garsiausiose vietose: muziejuose, Sintros senajame mieste, moderniojoje Lisabonoje, Fados naktyje klausėsi tradicinių portugalų romansų, lankėsi vėjuotame Europos žemyno vakariausiame taške.

Specialistai grįžo kupini idėjų, kurias įgyvendins pamokose ir popamokinėje veikloje, skleis gerąją patirtį mokykloje ir už jos ribų. 

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

                                                                                      Socialinė pedagogė Sonata Mackevičienė,
                                                                                     specialioji pedagogė Aušra Šimkevičienė,
                                                                                          psichologė Kristina Tarutienė
 
© 2016. Visos teisės saugomos