Ir dar vieni metai eina į pabaigą... Kaip kasmet, laukdami gražiausių metų švenčių, sustojam bent akimirkai, atsisukam atgal, kad pamąstytume, kiek visko buvo, kiek nuveikta, kiek dar liko planuose ir mintyse... O laikas – kaip pro pirštus byrantis smėlis – čia jo daug, o žiūrėk jau visai nėra... Jau ketvirtus metus mokykloje buvo vykdomas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos finansuojamas neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Žengiu teisingu keliu“.

Tiek daug padaryta, tiek daug dar liko idėjų ir norų projekto iniciatorių, vykdytojų psichologės Kristinos Tarutienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Virginijos Jeleniauskienės ir socialinės pedagogės Jolantos Matiukės planuose...

Galime pasidžiaugti kiek daug, įgyvendinant projektą, nuveikta: vyko akcijos, paskaitos, protmūšiai, viktorinos, kūrybinės dirbtuvėlės, lankytasi sporto klubuose „Voras“ ir „Imtis“, dienos centre, sulaukta svečių... Labai džiugu, kad su kiekvienais metais surandame vis daugiau projekto partnerių ir rėmėjų. Mūsų mokyklos mokiniai vis daugiau, įsitraukdami į projektą, išsako savo lūkesčius, norus, pasiūlymus. Be galo malonu, kai įtraukiami mokiniai į veiklas, kurių metu atsiskleidžia jų gabumai ar net talentai. Viename iš renginių – 7 klasių mokinių protmūšyje „Padaryk išminties pauzę...“, šauniai pasirodė ne tik keturios septintokų komandos, bet ir renginio vedėjai aštuntokai Karina bei Ervinas. O savo nuostabiu balsu, išraiška ir daina „Vyšnių sodai“ visus užbūrė devintokas Tajus.

Iš patirties galime drąsiai teigti, šiais technologijų laikais, vis dar labai smagu parašyti laišką ant popieriaus, papuošti piešinukais, nuoširdžiais palinkėjimais, įdėti lauktuvių ir išsiuntus su nekantrumu laukti atsakymo. O kiekvienas laiškas – tai tarsi dovana, jis šiltas, nes jame sudėta tiek pastangų, minčių apie žmogų, kuriam jis skiriamas. Tai dovana, kurią galima išsaugoti atminimui, skaityti ir džiaugtis ne kartą. Tik reikia išdrįsti pabandyti bendrauti „gyvais laiškais“, o tada ateina smagumas, jaudulys, smalsumas, išradingumas, dėkingumas ir noras nesustoti rašyti... Su dideliu noru šiais metais jau penktokai tęsė susirašinėjimą su draugais iš Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos. Į projektą „Smagu draugą turėti“ įsitraukė 3c klasės mokinukai, vadovaujami mokytojos Astos Purkėnaitės-Jokubauskienės, rašė, spalvino popierinius laiškus ir užmezgė draugystę su kitos mokyklos trečios klasės mokiniais. O mes ir toliau liekame tikėjime, kad susirašinėjimas nenutrūks ir peraugs į tvirtas draugystes. Visos kitos projekto veiklos buvo publikuojamos mokyklos internetinėje svetainėje. Atskira padėka svetainės administratorei Birutei Vildžienei už kantrybę ir neįkainojamus patarimus.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems veiklose, padėjusiems įgyvendinti ir pasiūliusiems naujų idėjų. Labai smagu, kad prie projekto įgyvendinimo prisijungė ne tik mokytojai, bet ir mokiniai, savanoriškai ir aktyviai padėję darbuose. Nuoširdus dėkui mokyklos svečiams, kurie nepagailėjo savo brangaus laiko, atvyko kviečiami tam, kad įdomiai, prasmingai praleistų laiką su mokiniais. Dėkojame rėmėjams nekilnojamo turto firmai „Modelis36“ už gardžias dovanas, mokinių tėveliams, tiek finansiškai, tiek idėjomis, tiek pagalba savo vaikams prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo.

Kiekviena pabaiga, gyvenimas mums parodo, kad išmokome dar vieną pamoką ir jau esame pasiruošę kitai.

                                                                                         Socialinė pedagogė Jolanta Matiukė

© 2016. Visos teisės saugomos