Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (153 Eur).

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, nemokamas maitinimas mokiniams gali būti skiriamas išskirtiniais atvejais (ligos, nelaimės atveju, mokiniui iš gausios šeimos ir pan.) ir su didesnėmis pajamomis.

Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis jau nuo liepos 1 d. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis per visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti vienas iš mokinio tėvų ar globėjų gali kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją.

 Socialinė pedagogė Daiva Kudulytė


© 2016. Visos teisės saugomos