5-oji – Tarptautinė mokytojų diena. Šią šventę paminėti smagu ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Tą dieną ir mūsų mokykloje netrūko gėlių, šypsenų, muzikos...

Šventinę nuotaiką mokykloje kūrė ateitininkai su kuopos globėja Dalia Kubiliene. Jie pasitiko į darbą ateinančius mokytojus su pačių pagamintomis dovanėlėmis ir originaliu, atviru laišku. Mokytojus džiugino šiuolaikinių šokių kolektyvas „Venera“, vadovaujamas Rasutės Ragelienės, 2d klasės mokinukai, skyrę nuoširdžiausius posmus, eksponuojami mokinių piešti linkėjimai, virtualių ir natūralių gėlių jūra... Dėkojame mokiniams, jų tėveliams, būrelių vadovams už šventinius įspūdžius...

Loreta Švarlienė, meno vadovė

                                  

© 2016. Visos teisės saugomos