2021 m.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai: 4 klasės, 8 klasės.

 

2020 m.

Elektroninis nacionalinis 5 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas.

 

2019 m.

 

 

 

2018 m.

2018 m. pavasarį mūsų mokyklos  2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. NMPP rezultatų palyginimas (skaityti). Pateikiama apibendrinta mūsų mokyklos Standartizuotų testų ataskaita su komentarais (skaityti). Rezultatai pagal klases: 

2 klasės

2c, 2e

4 klasės

4b, 4c, 4d

6 klasės 

6b, 6c, 6d

8 klasės

8b, 8c, 8d

 

2017 m.

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos antrų, ketvirtų, šeštų  ir aštuntų klasių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo, darbų vertinimo, rezultatų suvedimo  ir panaudojimo tvarka.

2017 m. pavasarį mūsų mokyklos  2, 4, 6, 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Pateikiami apibendrinti mūsų mokyklos Standartizuotų testų rezultatai. 

2 klasės 4 klasės 6 klasės  8 klasės

Informacija tėvams / globėjams apie NMPP rezultatų ataskaitą: 2 kl., 4 kl., 6 kl., 8 kl.

 

2016 m.

2016 m. pavasarį mūsų mokyklos dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Standartizuotus testus atliko 2, 4, 6, 8 klasių mokiniai. Pateikiami apibendrinti mūsų mokyklos 2, 4, 6, 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai.

2 klasės 4 klasės 6 klasės  8 klasės

Informaciją pateikė dir. pavad. V. Aleliūnienė

 

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos