Respublikinis projektas.

Data: 2016 m. sausio–kovo mėn.

Dalyviai: 5–6 klasės mokiniai (ateitininkai).

Tikslas: Atpažinti ir tobulinti iššūkių sprendimo kelius bei būdus, ugdant moksleivio ateitininko pasaulėžiūrą.

Koordinatorė  mokytoja Dalia Kubilienė.

 

Projektą finansuoja IMMACULATA fondas (Vargdienių seserų fondas).

Ateitininkų federacija 2015 m. paskelbė Lietuvoje ateitininkų idėjų mugę. Panevėžio krašte laimėjo 4 kuopos. Tarp jų ir mūsų, Dievo Tarno kunigo Alf. Lipniūno ateitininkų kuopa. Projekto metu bus vykdomos įvairios veiklos pagal 5 ateitininkų principus. Projektą baigsime kovo 19 dieną Įžodžio švente, kurioje dalyvaus vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kunigas Algirdas Dauknys, kuopos globėjas kunigas Rimantas Kaunietis, Panevėžio krašto ateitininkų kuopų nariai ir jų globėjai.

 

Apie projekto veiklas rašė:

 Aukštaitijos Internetinė Naujienų Agentūra (AINA.LT) (2016-01-28)

Portalas „Panevėžys. Kultūrinis gyvenimas“ (kulturapanevezys.lt) (2016-01-29)

Apie projektą skaitykite mūsų svetainės 5–10 klasių puslapyje:

 Ateitininkai mokėsi daraktorinėje mokykloje (2016-01-27)

 Prasmingas projekto „Giliau kasi – daugiau rasi“ užbaigimas (2016-03-25)

 

Visas akimirkas iš projekto renginių žiūrėkite GALERIJOJE:

 

2016 m. žiema – Projektas „Giliau kasi – daugiau rasi“

© 2016. Visos teisės saugomos