Dėkojame už paramą mokyklai!!!

2019 metais Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos gautų fizinių asmenų iki 2 % pajamų mokesčio lėšos sudarė 3323,20 Eur.

Gautų GMP 2 procentų lėšų panaudojimas 2019 metais (skaityti).

 

*** *** *** *** *** ***

 

Mieli tėveliai, mokytojai, Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos rėmėjai!

Prašome  ir šiais metais paskirti iki balandžio 30 d. savo sumokėto pajamų mokesčio 1,2 procento Mykolo Karkos pagrindinei mokyklai.

! ! ! Pirmiausia reikėtų teikti pajamų mokesčio deklaraciją (formą GPM308 deklaruoti privalome iki einamų metų gegužės 1 d.), nepateikus laiku GPM308, prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį bus neįvykdytas.

 

Patogiausia užpildyti prašymo formą FR0512 versija 04 naudojantis Elektroninio deklaravimo sistema https://deklaravimas.vmi.lt. Taip pat formą galima atsispausdinti ir išsiųsti paštu VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui adresu: Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai. 

Pastaba. Mokyklos raštinėje galima gauti atspausdintą formą ir voką su pašto ženklu.

 

Prašymo formos FR0512 versija 04 pildymas:

Laukelis

Pildymas

Pastabos

1 laukelis

Įrašykite asmens kodą

 

2 laukelis

Įrašykite asmeninį tel. Nr.

 

3V laukelis

Įrašykite savo vardą

Didžiosiomis raidėmis

3P laukelis

Įrašykite pavardę

Didžiosiomis raidėmis

4 laukelis

Įrašykite savo adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto Nr., miesto ar vietovės pavadinimas)

Didžiosiomis raidėmis

5 laukelis

Įrašykite 2019

 

6S laukelis

Pažymėkite X

 

6A, 7S, 7A laukeliai

Nežymėkite nieko

 

8 laukelis

Jei yra pildomi papildomi lapai, nurodykite jų skaičių.

Pvz. 01, 02, ...

EILUČIŲ PILDYMAS

E1 Gavėjo tipas

Įrašykite skaičių 2

 

E2 gavėjo identifikacinis numeris (kodas)

Įrašykite 190422963

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos (įmonės) kodas

E3 Mokesčio dalies paskirtis

Nepildykite

 

E4 Mokesčio dalies dydis (proc.)

Pageidautina, kad įrašytumėte 1,2

 

E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio

Įrašykite datą 2022, jei nusprendėte skirti mokyklai kasmet iki 2022 metų, Tai maksimaliai leistina data.

Jei paramą skiriate tik vienerius metus, galite E5 langelių nepildyti

Formos apačioje pasirašykiteDIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS parašykite savo visą vardą ir pavardę

 

Ačiū už Jūsų rūpestį ir paramą!

 

                                                                                                              Mokyklos administracija

Daugiau informacijos:

https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

 

© 2016. Visos teisės saugomos