Mokinių priėmimas 

Švietimo skyrius informuoja (2022-12-13):

2023 metų sausio 5 d. prasideda mokinių priėmimas  į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias (jei mokinys keičia mokyklą) klases 2023–2024 mokslo metams.

            Į Alfonso Lipniūno progimnaziją, Vytauto Žemkalnio gimnaziją, specialiąsias mokyklas bei Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją, Raimundo Sargūno sporto ir Vytauto Mikalausko menų gimnazijas mokiniai priimami tiesiogiai teikiant prašymus pačioms mokykloms.

Centralizuotai Švietimo skyrius priima dokumentus į „Ąžuolo“, Beržų, Rožyno, „Saulėtekio“, „Šaltinio“, „Vilties“, „Vyturio“, „Žemynos“ progimnazijų, Panevėžio pradinės ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklų 1-ąsias ir 5-ąsias klases (keičiant mokyklą). 

  PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI: 

        1.  Prašymas į 1-ąją klasę: 1A forma - centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (deklaruota gyvenamoji vieta); 1B forma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

        2.  Prašymas į 5-ąją klasę  (keičiant mokyklą): 2A forma - centralizuotai priimamiems į 5-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 2B forma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.

         3.  Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

         4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo (teikiant prašymą į 5-ąją klasę) kopija. Pažymėjimą būtina pateikti birželio mėnesį, pasibaigus ugdymo procesui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Nepateikus pažymėjimo vaikas nebus priimtas į mokyklą.

Mokiniai, baigę 4 klases, nacionalinių mokymosi pasiekimų patikrinimų (NMPP) rezultatus pateikia konkrečiai mokymo įstaigai, į kurią yra priimami mokytis. 

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO TVARKA: 

           1.Užpildytų prašymų ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. nuo 2023 m. sausio 5 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neįregistruojami). Pagal nustatytą tvarką elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija. Esant būtinybei dokumentai gali būti pateikti ir prašymas užpildytas atvykus į Švietimo skyrių  (Laisvės a. 23, 102 kab., tel. pasiteirauti 8 45 501386).

Elektroniniu paštu siunčiama ir kitų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų kopijos (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo; pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys; pažyma dėl vieno iš tėvų, atliekančių profesinę tikrąją karo tarnybą, rotuotų (perkeltų) į savivaldybės teritoriją).         

 2. 1A ir 2A formų prašymams priskirto teritorinio aptarnavimo prioritetas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) taikomas iki kovo 1 dienos. Vėliau atsiųsti prašymai registruojami bendra tvarka pagal prašymo pateikimo datą ir laiką į mokyklose esančias laisvas vietas.

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami el. paštu (išsiunčiamas automatinis atsakymas). Papildoma informacija dėl priėmimo į mokyklas nesiunčiama, išskyrus atvejus, kada vaikas nepatenka į pirmąją pageidaujamą mokyklą ir tenka rinktis prašyme nurodytą kitą mokyklą.

Švietimo skyrius galutinius 1-ųjų klasių mokinių sąrašus ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos. Priimtų į 1 ir 5 klases mokinių sąrašus skelbia ir mokinius į klases skirsto pačios mokymo įstaigos pagal mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

 

            Išsami informacija apie priėmimo tvarką bei mokyklų aptarnavimo teritorijų paskirstymą skelbiama svetainėje www.panevezys.lt (skiltis „Priėmimas į mokykla ir darželius")

     

*** *** ***    *** *** ***   *** *** ***

*** *** ***    *** *** ***   *** *** ***

Kilus neaiškumų, visada galite kreiptis darbo dienomis:

Dėl logopedinių klasių mokinių – nuo 8.00 iki 11.00 val. (išskyrus penktadienį) į direktoriaus pavaduotoją Ramutę Pagojienę, tel. 8 655 13232

Visais kitais klausimais – kasdien nuo 8.00 iki 13.00 val. į direktoriaus pavaduotoją Virginiją Jeleniauskienę,

tel. 8 45 518088 bei į mokyklos direktorę Minolę Petronytę-Kairienę, tel. 8 64025437. 

*** *** ***    *** *** ***   *** *** ***

 Informacija 8 kl. mokiniams dėl priėmimo į pirmąsias gimnazijų klases:

Mokinių priėmimo į Panevėžio miesto savivaldybės gimnazijų I klases tvarka (skaityti).

Prašymo forma (3 priedas) centralizuotai priimamiems į gimnazijų I klases mokiniams.

 

*** *** ***    *** *** ***   *** *** ***

 

© 2016. Visos teisės saugomos