Pilnavertis buvimas organizacijos nariu neįmanomas be tapimo bendruomenės nariu, todėl ateitininkai pagal amžių, vietovę buriasi į skirtingas grupes, o šios kelis kartus į metus susitinka kuopų dienose arba savaitgaliuose, skirtuose susipažinti ir keistis veiklos idėjomis. Štai kodėl gegužės 26–27 d. Berčiūnuose, Ateitininkų stovykloje, vyko PKA savaitgalis „Kelias į širdį“.

Dalyvavo virš 70 ateitininkų iš Pandėlio, Vabalninko, Biržų ir Panevėžio miesto kuopų. Savaitgalis, anot dalyvių, pralėkė labai greitai, nes viskas buvo bendra: 5 ateitininkų principai, štabas „Saulutė“, saulė ir šiluma, žaidimai, varžybos ir pergalės, dainos ir šokiai, juokas ir naujos pažintys, draugystė ir šakočiai, maistas gamtoje, vakaras prie laužo ir keptos dešrelės, gegužinė ir nemiegota naktis, gitara grojančiųjų Deimantės ir Roko dainos, šv. Mišios ir įžodžio šventė, žinoma, ir uodai, kandantys dantimis. Ateitininkų šūkio „Visa atnaujinti Kristuje“ jaunučio ateitininko įžodį Berčiūnų Tautos kankinių bažnyčioje davė mūsų mokyklos 6c klasės moksleivis Paulius Z. Stovyklos dalyviai savo sukurtomis dainomis sveikino iš Pandėlio atvykusią Šv. Onos kuopą, šiais metais švenčiančią 15 metų jubiliejų, ir mūsų, Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopą, švenčiančią veiklos 20-metį.

Atsisveikinti buvo graudu ir liūdna, tačiau padaugėjo norinčiųjų lankyti ateitininkų būrelius. Ateitininkų organizacijos tikslas sudaryti palankias galimybes jaunimo saviugdai ir aktyviam dalyvavimui kultūriniame, visuomeniniame, religiniame krašto gyvenime šios stovyklos metu buvo pasiektas.

                                  Dievo tarno kun. Alf. Lipniūno kuopos globėja Dalia Kubilienė

 

* (PKA = Panevėžio krašto ateitininkai)

© 2016. Visos teisės saugomos