2022–2023 m. m.

  47a kabinetas (II a.)

 

  Psichologo teikiamos paslaugos:        

o    Tėvų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

o    Kartu su klasių vadovais analizuoja ir sprendžia mokyklinės adaptacijos, drausmės, klasės atmosferos, sutelktumo, vaikų santykių problemas.

o    Darbas su vaikais, turinčiais mokymosi sunkumų, mokymosi negalių, elgesio, emocinių, bendravimo problemų.

o    Darbas su vaikais ir jų tėvais sprendžiant priklausomybių problemas.

o    Bendradarbiauja su kitais specialistais sprendžiant vaikų lankomumo ir elgesio korekcijos problemas.

o    Esant poreikiui rengia bendravimo ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus.

o    Organizuoja ir vykdo tyrimus aktualiausioms problemoms spręsti.

 

  Pagalba vaikams

© 2016. Visos teisės saugomos