Atmintinė būsimųjų pirmokų tėvams (skaityti)

*** *** *** 

 

Būsimųjų pirmokų mokytojos (2020–2021 m. m.) 

DAINORA UŽUSIENIENĖ

Manau, kad esu laiminga dirbdama mokytoja, nes į savo tikslą ėjau nuosekliai ir kryptingai, t. y. niekada nesuabejojau pasirinkimo teisingumu ir pašaukimu.  

Gerbiu savo auklėtinius ir stengiuosi būti jų drauge, pagalbininke, gera pašnekove. Džiaugiuosi, kad esu iš tų mokytojų, kurie myli savo darbą, nori dalintis žiniomis su vaikais, ugdyti asmenybę. Mane įkvepia mokinių švytinčios akys kažką naują atradus, patyrus, pamačius. Todėl visuomet ieškau naujų mokymo būdų, žadinančių mokinių susidomėjimą, neleidžiančių nuobodžiauti. Jei iškyla sunkumų, stengiuosi stiprinti mokymosi motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis. Skatinu mokinius gerbti kito nuomonę bei drąsiai išsakyti savąją. Mokomės ne tik klasėje, bet ir keliaudami, lankydami parodas ir spektaklius, dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose, stebėdami, pažindami aplinką.

Žinodama, kad vaiko saugumas ypač svarbus, popamokinėje veikloje ugdytiniams perteikiu saugaus eismo žinias, kurios reikalingos kiekvieno praktiniame gyvenime. Stengiuosi atskleisti ir realizuoti vaiko gebėjimus sportinėje, meninėje srityje. Savo mokinius  skatinu dalyvauti įvairiuose renginiuose: konkursuose, parodose, olimpiadose, akcijose, projektuose. Džiaugiamės puikiais prizininkų pasiekimais.

Esu atvira naujovėms, laikausi nuostatos mokytis visą gyvenimą. Manau, kad nuoširdus, atsakingas, kūrybiškas požiūris dažnai padeda išspręsti sudėtingas problemas.

Mano kaip mokytojos pareiga ne tik mokyti, bet ir auklėti, formuoti harmoningą asmenybę, tobulą, humanišką žmogų. Labai noriu, kad mano mokiniai užaugtų protingi, mąstantys ir laisvi žmonės, kad  į viską žvelgtų drąsiai bei kūrybiškai.

                                                                                               

 

REMIGIJA VALANČIŪTĖ

Dažnai vyresnieji pradinukai domisi: „Kuo jums patinka mokytojo darbas?“

Tai profesija, kuri neleidžia stovėti vietoje. Kaskart, kai į tave nukrypsta tyrinėjančios, klausiančios, abejojančios, kartais ir nepasitikinčios akys, turi rasti atsakymą, kuris ne tik patenkintų smalsumą, bet ir sužadintų norą ieškoti atsakymų pačiam. Siekiu, kad jie ne tik įgytų žinių, bet ir tas žinias gebėtų panaudoti. Stengiuosi surasti kiekvieno privalumus bei stipriąsias puses ir padėti joms atsiskleisti. Su mažaisiais praleidžiam kartu daugiau laiko, negu trunka pamokos. Kartu ruošiamės konkursams, kartu sprendžiam iškilusius sunkumus, kartu keliaujam. Vaikai gyvenimo meno mokosi iš suaugusiųjų. Noriu išmokyti juos atvirumo, supratimo, tolerancijos sau ir aplinkiniams. 

Smagu, kai iš mažų stebėtojų, tyrinėtojų išauga žmonės, turintys ir norą toliau mokytis, ir drąsos peržengti per sunkumų slenkstį.

 

 Logopedinių klasių mokytojos


 NOMEDA KIZLIENĖ

Baigiau J. Švedo konservatoriją – muzikinį auklėjimą, studijas tęsiau ŠPU, kur įgyjau pradinių klasių mokytojos specialybę. Specialiosios pedagogės magistro laipsnis buvo suteiktas VU.

Studijuodama įgyjau daug žinių ir praktikos apie specialiųjų poreikių vaikų mokymą, lavinimą, pagalbą bei skatinimą.

Nuo pirmų dienų mokykloje mokiniams stengiuosi sudaryti kuo geresnes, jaukesnes sąlygas mokymuisi, teikiu visokeriopą pagalbą, taikau įvairius būdus ir metodus. Į žinių pasaulį keliauju kartu su jais, visada stengiuosi rasti jų gabumus, norus, siekius. Su mokiniais dalyvaujame įvairiuose renginiuose, parodose, akcijose, projektuose, kurie ugdo pasitikėjimą savo jėgomis, suteikia džiaugsmo, savarankiškumo.

Kad pasisemčiau naujovių, idėjų, kaip mokymosi procesą padaryti įdomesniu, dalyvauju kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymąsi stebėjau ne tik Lietuvoje, bet ir Belgijoje, Švedijoje, Danijoje, Velse, Kijeve.

Taigi mano tikslas – visada būti šalia, kartu su mokiniais keliaujant mokslo bei gyvenimo keliu.


 

MODESTĖ VAICEKAUSKIENĖ

Esu pradinių klasių vyresnioji mokytoja ir specialioji pedagogė metodininkė. Nuo 2018 metų ABA (taikomojo elgesio) terapeutė.

Trisdešimtus metus dirbdama mokykloje niekada nebuvau suabejojusi mokytojo darbu. Džiaugiuosi būdama šios profesijos atstove, nes tai buvo mano svajonė jau nuo mokyklos. Tad visada stengiuosi įžvelgti mokinio stipriąsias puses, savo asmenybe įkvėpti juos pažinti save, suprasti pasaulį. Būti savarankiškiems, nebijoti klysti ir mokytis iš savo klaidų.

Mano prioritetas siekti, kad mokiniai mokykloje jaustųsi saugūs, pripažįstami ir gerbiami tokie, kokie yra. Kad mokykla būtų ta institucija, kurioje puoselėjama asmens savigarba.

Nuolat dalyvauju mokymuose, seminaruose, keliu kvalifikaciją tam, kad pamokos ir kitos mokykloje vykdomos veiklos būtų inovatyvios ir priimtinos mokiniui. 

 

 

 

 

 

© 2016. Visos teisės saugomos